Vandhunde

Vandhundehold er for begyndere på 3-6 år uden forældre i vandet

Hvor: Vandhunde svømmer og leger i varmtvandsbassinets lave ende.

Hvornår: Vi har vandhundehold alle ugens hverdage og søndag efter kl. 15. Holdet varer 30 min, og du kan starte på et hold når som helst i løbet af sæsonen, da vi tilrettelægger undervisningen, så alle kan være med.

Hvem: Vandhunde er for børn, fra de er 3 til 6 år. Barnet er velkommen som nybegynder eller oprykket fra småbørnsholdet, så længe det kan begå sig på 70 cm dybde uden forældre.

Formål: På holdet arbejdes der videre med tilvænning i vand fra småbørnsholdet. Derudover er fokus i højere grad at kunne færdes i en svømmehal på egen hånd uden forældre. Det er med til, at barnet endeligt bliver klar til at rykke op på Store Vandhunde eller Sæler.
 
Undervisning: En stor del af undervisningen består af legeaktiviteter, så børnene oplever, at det er sjovt at være i vandet. Der er altid en fast velkomst, et nyt tema og en fast afslutning. Der fokuseres endvidere på at lære barnet at kunne høre efter, modtage beskeder (i form af øvelser) og efterfølgende udføre dem i praksis.
Der er altid en 18+ træner og en hjælpetræner i vandet.

Praktisk: Vi ser gerne, at forældre holder sig ude af syne under svømmeundervisningen, da vi således oplever større koncentration og indlevelse hos børnene. Barnet afleveres ved kanten, hvorefter vi henviser forældre til at sidde udenfor depoterne ved dameomklædning eller i fællesrummet ved indgangen til svømmehallen. Til den første svømmeundervisning hver måned, inviterer vi forældre med ind for at følge svømningen i tilskuerområdet eller stående ved kanten. Vær dog opmærksom på ikke at forstyrre trænerne.
Har du eller dit barn af en eller anden årsag behov for, at du er til stede og i syne, bedes du fortælle det til træneren eller den breddeansvarlige.
 
Bemærkninger: Vi anbefaler, at børnene medbringer svømmebriller. Vi laver øvelser både med og uden svømmebriller, men til f.eks. dykkeøvelser og tekniske øvelser er det en fordel at have svømmebriller på.

Tilmelding: Klik her for tilmelding og for at se holdoversigt.

Målsætninger – klar til oprykning, når dit barn kan:
Oprykning til Store vandhunde eller Sæler kan ske, når barnet har stiftet bekendtskab med svømningens fire grundfærdigheder på et passende niveau (se under). De fire færdigheder øves i løbet af undervisningen i form af forskellige øvelser og lege. For at rykke op på Store Vandhunde kræver det desuden, at barnet kan bunde på 90 cm dybde.

Bevægelse; svømme en kort distance uden at røre bunden med eller uden hjælpemidler, begyndende kendskab til crawl og rygcrawl (uden nødvendigvis at kende ordene)
Balance; kunne holde sig flydende på ryggen og maven m. flydemiddel
Elementskifte; kunne hoppe i vandet fra kanten og selv kravle op igen
Vejrtrækning; være fortrolig med at få hovedet under vand, kunne hente genstand bunden (70 cm) ved at dykke eller kigge ned under i vandet
Odder Svømmeklub | Nølevvej 6, 8300 Odder