Bliv frivillig i klubbens udvalg

Bestyrelsen og andre frivillige i Odder Svømmeklub arbejder i en række forskellige udvalg

Du er altid velkommen til at byde ind med dine ideer og/eller kompetencer i vores forskellige udvalg, eller måske mangler vi et område?

Vores udvalg efter bestyrelsens konstituering i maj 2024 er flg.

Svømmeskoleudvalg

Kathrine Skyt
Jane Krogh (kasserer)
Line Amdisen

Svømmeskoleudvalget samarbejder med Breddechefen om at stykke breddeafdelingens holdplan sammen; varierer og optimerer vores holdtilbud i den vandtid, vi har til rådighed. De hjælper også i rekrutteringen af nye trænere, så alle hold er bemandet af kompetente trænerteams.

Kontaktperson er breddechefen; kontakt@oddersvoem.dk

Stævneudvalg

Heidi Ilsøe
Christina Andersen
Mette Lisberg
Linda Vestergaard
Vikki Vermod
Karsten Brixen

Stævneudvalget samarbejder med konkurrencechefen om at finde holdledere og officials til de stævner, vi deltager i. Og ikke mindst arrangerer, planlægger og koordinerer de vores hjemmebanestævner.

Kontaktperson er konkurrencechefen; konkurrence@oddersvoem.dk

Strategiudvalg

Lars Nielsen (næstformand)

I 2023 påbegyndte bestyrelsen et større strategiarbejde, der sætter klubbens fælles retning i årene, der kommer.

Ungeudvalg

Katrine Skyt
Kathrine Nonbye
Marcus Reinholt

Ungeudvalget består af unge trænere, der hjælper breddechefen med at arrangere relevante og hyggelige arrangementer for alle trænere i klubben. Det gør vi for at værne om godt kollegaskab, fællesskabet og det frivillige engagement i klubben.

Personaleudvalg

Henrik Bjørn
Lars Nielsen (næstformand)

Økonomiudvalg

Brian Holst (formand)
Jane Krogh (kasserer)
Søren Hother

Vores sponsorer