Odder Svømmeklub
indkalder til generalforsamling
mandag den 9. maj 2022
 


Kære Medlem af Odder Svømmeklub
Du opfordres hermed til at deltage i generalforsamlingen, hvor vi skal have valgt en ny formand, samt have medlemmer til bestyrelsen for fortsat at have en beslutningsdygtig bestyrelse efter generalforsamlingen.


Din aktive deltagelse i ledelsen af foreningen er afgørende for at sikre klubbens fremtid - Vil du gerne høre mere om bestyrelsesarbejdet i Odder Svømmeklub kan du skrive til Kontakt@oddersvoem.dk, og så ringer vi gerne til dig for en snak om omfang og indhold.


Generalforsamlingen afholdes i fællesrummet i Svømmehallen den 9. maj kl. 18.30.

 

Dagsorden for generalforsamling 2022:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4.  Evt. indkomne forslag skal være den nuværende formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – formand@oddersvoem.dk

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af formand

På valg er: Formand Lars Rasmussen, der ikke genopstiller. Brian Holst Jensen opstiller som ny formandskandidat

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Brian Holst Jensen og Søren Hother Jensen, der begge genopstiller

8.  Valg af to suppleanter

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er: Peter Falk og Hans Daugård – de modtager genvalg

10.  Uddeling af Jubilæumspokal

11.  Eventuelt

 

Alle medlemmer kan deltage og medlemmer over 18 år har stemmeret. Det samme er gældende for forældre til børn under 18 år. Håber I, som en del af klubben, møder op for at høre om året der gik og lidt om de fremadrettede planer.

Med venlig hilsen

Formand Lars Rasmussen.

Odder Svømmeklub | Nølevvej 6, 8300 Odder