Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Odder Svømmeklub

Onsdag d. 28. oktober kl. 19.00


Odder Svømmeklub indkalder til generalforsamling onsdag d. 28. oktober kl. 19.00 i fællesrummet i Spektrum Odder Svømmehal.

Endelig er vi nu klar til at afholde årets generalforsamling og ALLE medlemmer (herunder også forældre) er naturligvis meget velkomne!

Dagsorden Generalforsamling iflg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Evt. indkomne forslag skal være den nuværende formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – formand@oddersvoem.dk
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  På valg er: Lars Rasmussen og Brian Holst – de genopstiller begge
  På valg er også: Debbie Halle - genopstiller hvis ikke der er andre kandidater
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er: Peter Falk og Hans Daugård – de modtager genvalg
 9. Uddeling af Jubilæumspokal
 10. Eventuelt

Alle medlemmer kan deltage og medlemmer over 18 år har stemmeret. Det samme er gældende for forældre til børn under 18 år. Håber I, som en del af klubben, møder op for at høre om året der gik og lidt om de fremadrettede planer.

Tak for endnu et godt år i Odder Svømmeklub.

Med venlig hilsen
Formand Lars Rasmussen.
 
 
 
Odder Svømmeklub | Nølevvej 6, 8300 Odder