Generalforsamling 2019 og 2020

Generalforsamling i Odder Svømmeklub

Nu indkalder vi endeligt til generalforsamling for både året 2019 og året 2020: onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19.00


Onsdag d. 9. juni er der generalforsamling i Odder Svømmeklub. ALLE medlemmer (herunder også forældre) er naturligvis meget velkomne!
 
Efter at have måttet udskyde generalforsamlingen for 2019 grundet COVID-19 restriktioner indkalder vi nu til generalforsamling for både 2019 og 2020 til afholdelse i forlængelse af hinanden.

Afhængig af deltagerantal afholdes generalforsamlingen enten i fællesrummet i svømmehallen eller i panoramasalen i Spektrum Odder Hallen. Vi beder dig derfor tilmelde dig HER, således vi kan sikre at det gældende forsamlingsloft overholdes.

HUSK! Gyldigt Corona pas for adgang.

Dagsorden for generalforsamling 2019
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Evt. indkomne forslag skal være den nuværende formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – formand@oddersvoem.dk
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forlængelse af bestyrelsesmedlemmers mandat
  På valg er: Lars Rasmussen og Brian Holst – de genopstiller begge, og er også indstillet på at forlænge deres valgperiode med yderligere et år for at undgå at den samlede bestyrelse er på valg i samme år. Vi beder derfor Generalforsamlingen om at godkende at Lars Rasmussen og Brian Holst beholder deres pladser i bestyrelsen og således først er på valg i 2021
 7. Hvis pkt. 6 ikke godkendes - Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Lars Rasmussen og Brian Holst – de genopstiller begge
  På valg er også: Debbie Halle, der ikke genopstiller
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er: Peter Falk og Hans Daugård – de modtager genvalg
 9. Eventuelt
Dagsorden for generalforsamling 2020:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Evt. indkomne forslag skal være den nuværende formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – formand@oddersvoem.dk
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forlængelse af bestyrelsesmedlemmers mandat
  På valg er: Tinna Nonbye Erikstrup, Hanne Charlotte Hjelm og Jane Krogh – de genopstiller alle.
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er: Peter Falk og Hans Daugård – de modtager genvalg
 9. Uddeling af Jubilæumspokal
 10. Eventuelt
 
Håber I, som en del af klubben, møder op for at høre om året der gik og lidt om de fremadrettede planer.
 
Tak! for jeres støtte i et udfordrende år i Odder Svømmeklub.

Med venlig hilsen
Formand Lars Rasmussen.
Odder Svømmeklub | Nølevvej 6, 8300 Odder