Generalforsamling 2019

 

Odder Svømmeklub indkalder til generalforsamling onsdag den 23. april klokken 18.30 i fællesrummet i Spektrum Odder Svømmehal.

Alle er naturligvis meget velkomne.

Dagsorden Generalforsamling iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Evt. indkomne forslag skal være den nuværende formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – formand@oddersvoem.dk
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant –
på valg er:
Hanne Hjelm og Tinna Nonbye Erikstrup – de genopstiller begge.
På valg er også:
Maj-Britt Degn og Tommy Winther - Genopstiller ikke.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er Peter Falk og Hans Daugård – de modtager genvalg.
9. Uddeling af Jubilæumspokal
10. Eventuelt

Alle medlemmer kan deltage og medlemmer over 18 år har stemmeret. Det samme er gældende for forældre til børn under 18 år. Håber I, som en del af klubben, møder op for at og høre om året der gik og lidt om de fremadrettede planer.

Tak for endnu et godt år i Odder Svømmeklub. .


Med venlig hilsen
Formand Lars Rasmussen.
Odder Svømmeklub | Nølevvej 6, 8300 Odder