Forældrehjælp
Forældrehjælp er en uundværlig del af det at være til svømmestævne. Svømmerne skal både transporteres til og fra stævnet, men afviklingen af stævnet afhænger også ene og alene af forældrehjælp.

Official/hjælper
Ved et mindre svømmestævne skal der bruges:
  • 1 overdommer: Udpeges af stævnearrangøren til at styre slagets gang.
  • 1 starter: Udpeges af stævnearrangøren til at starte svømmerne.
  • 6-12 tidtagere: Forældre fra klubberne. Tidtagere er placeret i startenden og har til opgave at tjekke svømmernes navn før start, starte uret ved start, og notere tiden når svømmeren rammer kanten ved afslutning. Tidtager-opgaven gives oftest til de mindst erfarne forældre, da det er en forholdsvis overkommelig opgave.
  • 3-6 vendedommere: Forældre fra klubberne. Vendedommerne er placeret modsat af startskamlerne, og har til opgave at vurdere svømmernes vendinger. Dette er en lidt mere krævende opgave, da den kræver dybere kendskab til reglerne i svømning.
  • 2 banedommere: Forældre fra klubberne. Banedommere er placeret ved bassinets langsider, og har til opgave at supplere overdommeren og de øvrige officials med et ekstra sæt øjne. Banedommere er ofte meget erfarne officials.
  • 1 ledende tidtager: Forældre fra klubberne. Den ledende tidtager er placeret i startenden, og er sikkerhed, hvis en af tidtagernes ure ikke starter, så alle dermed får en tid.

Derfor er det et krav fra arrangøren, at alle klubber stiller med officials – ofte 2-4 personer. Disse officials tjekker, om den rigtige svømmer ligger på den rigtige bane, tager tid på svømmeren, og kigger efter eventuelle fejl og regelbrud under løbet.
 
Til de små stævner kræver det ofte ingen erfaring, men efterhånden som dit barn bliver bedre, kræver det, at du tager en uddannelse på et par timer, som svømmeklubben betaler.
Et svømmestævne bliver også en helt anden oplevelse, når man pludselig er en del af det frem for blot at være tilskuer.

Holdleder
En anden vigtig post er holdleder-posten. Som holdleder handler det om at bruge sin sunde fornuft og afstemme forventninger med træneren inden afgang til et stævne.

En svømmeklub som Odder har ofte rigtig mange svømmere af sted, og det kan være noget af en opgave for træneren, at holde styr på alle svømmerne. Derfor er en holdleder en stor hjælp for træneren. Holdlederen har til opgave, at sørge for alt det træneren ikke har overskud til :-)
Det vil sige alt fra ordne frugt, nødder og rosiner, trøste børn, holde styr på børnene, sørge for børnene ikke rende rundt med vådt hår og uden t-shirt til at få dem til start på det rigtige tidspunkt. Holdleder-posten kan være en lidt stressende oplevelse første gang, men for de mindste plejer vi at være flere af sted, og gerne en der har prøvet det før.
Vil du læse mere om holdlederposten, så tryk HER.

Kørsel
Stævnerne ligger ofte 15-30 minutters kørsel fra Odder Svømmehal eller længere væk, og det er derfor er det en god ide at aftale fælles kørsel til stævnet.
I stævne indbydelsen vil der fremgå et tidspunkt som man senest skal møde ind til på adressen ved det pågældende stævne og et forventet tidspunkt man skal hentes igen. Det er svømmerne (forældrene) som sørger for at møde op på det aftalte tidspunkt og afhente igen.
 
Kontakt ang. forældrehjælp til stævner mm.: foraeldrehjaelp@oddersvoem.dk  
Odder Svømmeklub | Nølevvej 6, 8300 Odder