Generalforsamling d. 23. april 2024

08-04-2024

Odder Svømmeklub indkalder til generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 18.30 i fællesrummet i Spektrum Odder Svømmehal

 

Kære Medlem af Odder Svømmeklub

Du inviteres hermed til at deltage i årets ordinære generalforsamling, hvor vi skal have valgt minimum et nyt bestyrelsesmedlem og nye suppleanter.

Alle medlemmer kan deltage, og medlemmer over 18 år har stemmeret. Det samme er gældende for forældre til børn under 18 år. Håber I, som en del af klubben, møder op for at høre om året der gik og lidt om de fremadrettede planer.

 

DIN KLUB - DIT VALG

Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Din aktive deltagelse er afgørende for at sikre klubbens fremtid. Vil du høre mere om bestyrelsesarbejdet i Odder Svømmeklub kan du skrive til kontakt@oddersvoem.dk, og så ringer vi gerne til dig for en snak om omfang og indhold.

 

Dagsorden for generalforsamling 2024:

 1. Valg af dirigent

 

 1. Formandens beretning

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

 1. Evt. indkomne forslag skal være den nuværende formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – formand@oddersvoem.dk

 

 1. Fastsættelse af kontingent

 

 1. Valg af formand
  Brian Holst Jensen, der modtager genvalg 

 

 1. Valg af bestyrelse

På valg er:

Lars Nielsen, der modtager genvalg

Jane Krogh, der modtager genvalg

Søren Hother, der ikke modtager genvalg

 

 1. Valg af to suppleanter

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er: Peter Falk og Hans Daugård – de modtager genvalg

 

 1. Uddeling af Jubilæumspokal

 

 1. Eventuelt

 

VI SES 

Med venlig hilsen
Formand Brian Holst Jensen

 

 


Vores sponsorer